სამოქალაქო რეესტრი

სერვისების განვითარების
სააგენტოს სამოქალაქო
რეესტრის…

დისტანციური სერვისები

დისტანციური სერვისების
სამსახური საზღვარგარეთ მყოფ
საქართველოს…

ინოვაციები

სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოში გაეროს
განვითარების…

საჯარო ინფორმაცია

სსიპ სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო
სერვერული…

სიახლეებიარქივი

17

ონლაინ კონსულტაცია

სერვისები  /  პროდუქტები

20
36457
პირადობის მოწმობის აქციის ფარგლებში დარეგისტრირებული განაცხადი
14_Wedding

ონლაინ კონსულტაცია