სამოქალაქო რეესტრი

სერვისების განვითარების
სააგენტოს სამოქალაქო
რეესტრის…

დისტანციური სერვისები

დისტანციური სერვისების
სამსახური საზღვარგარეთ მყოფ
საქართველოს…

ინოვაციები

სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოში გაეროს
განვითარების…

საჯარო ინფორმაცია

სსიპ სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო
სერვერული…

სიახლეებიარქივი

mtavar gverdze Geo

ონლაინ კონსულტაცია

სერვისები  /  პროდუქტები

20
442743
პირადობის მოწმობის აქციის ფარგლებში დარეგისტრირებული განაცხადი
18775
2015 წელს დარეგისტრირებული დაბადება
49138
2015 წელს გაცემული პასპორტი
8532
2015 წელს დარეგისტრირებული ქორწინება
14_Wedding

ონლაინ კონსულტაცია