საჯარო ინფორმაცია

სსიპ სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო
სერვერული…

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

პერსონალურ მონაცემთა
დაცვა საჯარო სამართლის
იურიდიული …

სიახლეებიარქივი

mtavar gverdze Geo

ონლაინ კონსულტაცია

სერვისები  /  პროდუქტები

20
610331
2015 წელს გაცემული პირადობის მოწმობა
64136
2015 წელს დარეგისტრირებული დაბადება
172829
2015 წელს გაცემული პასპორტი
29470
2015 წელს დარეგისტრირებული ქორწინება
14_Wedding

ონლაინ კონსულტაცია