საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისთვის

ზოგადი ინფორმაცია

პროექტის დასახელება: საჯარო ბიბლიოთეკები ადგილობრივი განვითარებისთვის

სტატუსი: მიმდინარე

ხანგრძლივობა: 15/04/2015 – 31/05/2015

დონორი/დამფინანსებელი: საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX) და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

ბიუჯეტი: 299,640 აშშ დოლარი

პარტნიორი/პროექტში მონაწილე მხარეები: საქართველოს საპარლამენტო ეროვნული ბიბლიოთეკა; ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI); საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

პროექტის მიზანი

ბიბლიოთეკის ახლებური კონცეფციის შემუშავება, რომელიც ბიბლიოთეკის ტრადიციულ ფუნქციებთან ერთად, უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის უფასო წვდომას ინფორმაციულ–ტექნოლოგიებზე და უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბებას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ინიციატივების გამოვლენას და განვითარებას.

პროექტის ძირითადი კომპონენტები

  • ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში ორი ბიბლიოთეკის შენობის სრულფასოვანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება, კეთილმოწყობა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა
  • 2 მუნიციპალური ბიბლიოთეკის (ზუგდიდი, ხულო) შესაძლებლობების გაზრდა, აღჭურვა შესაბამისი ავეჯით, ტექნიკით და ლიტერატურით
  • შერჩეული ბიბლიოთეკების ყველა თანამშრომლის შესაძლებლობების გაზრდა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების და ბიბლიოთეკის მართვის ახლებური მიდგომების საკითხებში
  • საჯარო და კერძო სექტორის მოთხოვნად სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, საზოგადოებრივი ცენტრის კონცეფციის დანერვის გზით
  • ოპერატორების გადამზადება, დელეგირებული სერვისების გაცემის მიზნით
  • სამოქალაქო განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საინფორმაციო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგები

წარმატებული პილოტირების შემთხვევაში, ბიბლიოთეკა გახდება დამატებითი საშუალება, სხვა საზოგადოებრივ ცენტრებთან ერთად, რომელსაც სააგენტო გამოიყენებს სოფლის მოსახლეობის და ადგილობირივი თვითმმართველობის შესაძლებლობების გაზრდის ხელშესაწყობად.