სტატისტიკა

დამისამართების პროექტი
56469
დასრულდა 5 ქალაქის დამისამართება
1-1
ქორწინების რეგისტრაციის სტატისტიკა
29470
2015 წელს დარეგისტრირებული ქორწინება
Qorwineba 2014
დაბადება
64136
2015 წელს დარეგისტრირებული დაბადება
sdaa