საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
Geo Eng
facebook youtube
online consultation

სამოქალაქო რეესტრი

სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტი აერთიანებს სამოქალაქო აქტებისა და მოსახლეობის რეგისტრაციის, მოქალაქეობისა და მიგრაციის, აპოსტილისა და ლეგალიზაციის, დისტანციური მომსახურების სამსახურებს, მოქალაქეობის საკითხთა კომისიას, სააგენტოს ფილიალებსა და ბიომეტრიული დოკუმენტების პერსონალიზაციის ცენტრებს.

სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს შემდეგ სერვისებს:

დაბადების რეგისტრაცია
 
მამობის დადგენის რეგისტრაცია
 
ქორწინების რეგისტრაცია
 
განქორწინების რეგისტრაცია
 
სახელის/გვარის შეცვლის რეგისტრაცია
 
გარდაცვალების რეგისტრაცია
 
შვილად აყვანის რეგისტრაცია
 
პირადობის ახალი მოწმობა

პასპორტი

მოქალაქეობა
 
მიგრაცია

აპოსტილი და ლეგალიზაცია

ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი 

განმეორებითი მოწმობებისა და ცნობების გაცემა

ბინადრობის მოწმობა