დროებითი უფლების საფუძველზე აღდგენის წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება