კონტაქტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კომპეტენციაა  მოქალაქეებთან აქტიური კომუნიკაცია და მედია საშუალებების  საქმიანობის ხელშეწყობა; სერვისების განვითარების სააგენტოს საინფორმაციო პოლიტიკის წარმოება.

  • სამსახური ორგანიზებას უწევს სააგენტოს ხელმძღვანელი პირებისა და თანამშრომელთა პრესკონფერენციებსა და ბრიფინგებს
  • აწყობს სერვისების განვითარების სააგენტში მიმდინარე და დასრულებული პროექტების პრეზენტაციას
  • ამზადებს ინფორმაციასა და პრესრელიზებს სააგენტოს საქმიანობის შესახებ
  • მუშაობს ვებგვერდის განახლებაზე
  • უზრუნველყოფს სააგენტოს საქმიანობის გაშუქებით დაინტერესებულ ნებისმიერი ჟურნალისტის ინფორმირებას
  • ოპერატიულ დახმარებას უწევს ჟურნალისტებს ინფორმაციისა ან ოფიციალური პირის კომენტარის მოსაპოვებლად.
  • უშუალო კონსულტაციას უწევს მოქალაქეებს მათთვის საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით.
სოფიო ტორჩინავა -მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
2 401 010
გიორგი მეურმიშვილი – მთავარი სპეციალისტი
2 40 10 10