ფინანსური მაჩვენებელი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

01.10.2013 მდგომარეობით
31.12.2013 მდგომარეობით
30.09.2014 მდგომარეობით
31.03.2015 მდგომარეობით

01.04-07.2015 მდგომარეობით
30.06.2015 მდგომარეობით
პროაქტიული შემოსავლები და IREX
პროაქტიული შემოსავლები, SIDA და IREX
2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით
01.04.2016 მდგომარეობით
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა- 2017 წლის I კვარტალი
SIDA – სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2017 წლის I კვარტალი
IREX – სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა -2017 წლის I კვარტალი
შესყიდვების გეგმა- II კვ
შესყიდვების გეგმა SIDA – II კვ
სააგენტოს შემოსავლებით შესყიდვების გეგმა- III კვ
პროაქტიული SIDA – III კვ წლიური გეგმა
სააგენტოს შესყიდვების გეგმა- 2017 წლის IV კვ
შესყიდვების გეგმა დაფინანსების წყარო EU- 2017 წლის IV კვ
01.04.2018 მდგომარეობით
01.04.2018 მდგომარეობით
30.06.2018 მდგომარეობით
30.06.2018 მდგომარეობით
30.06.2018 მდგომარეობით
30.06.2018 მდგომარეობით
ვიზალიბერალიზაციის პროექტის ფარგლებში შესყიდვების გეგმა 01.10.2018 მდოგამრეობით
მიგრაციის პროექტის ფარგლებში შესყიდვების გეგმა 01.10.2018 მდგომარეობით
შესყიდვების გეგმა 01.10.2018 მდგომარეობით
შესყიდვების გეგმა 31.12.2018 მდგომარეობით

განხორციელებული შესყიდვები

31.09.2013 მდგომარეობით
31.03.2015 მდგომარეობით
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები – 2017 წლის I კვარტალი
SIDA – განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 2017 წლის I კვარტალი
IREX -განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები – 2017 წლის I კვარტალი
SIDA – II კვ წლიური გეგმის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებები
პროაქტიული განხორციელებული შესყიდვები -II კვ
სააგენტოს შემოსავლებით განხორციელებული შესყიდვები – ხელ-ბის რეესტრი -III კვ
პროაქტიული SIDA – III კვ წლიური გეგმის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებები
განხორციელებული შესყიდვები დაფინანსების წყარო EU- 2017 წლის IV კვ
01.04.2018 მდგომარეობით
01.04.2018 მდგომარეობით
30.06.2018 მდგომარეობით
30.06.2018 მდგომარეობით
30.06.2018 მდგონარეობით
30.06.2018 მდგომარეობით
განხორციელებული შესყიდვები 01.10.2018 მდგომარეობით
ვიზალიბერალიზაციის პროექტის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვები 01.10.2018
მიგრაციის პროექტის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვები 01.10.2018 მდგომარეობით
 01.01.2019 მდომარეობით