დაბადების, ქორწინების, სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის, შვილად აყვანის და გარდაცვალების განმეორებითი მოწმობები