საგამონაკლისო წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება.