სტატისტიკა

დამისამართების პროექტი
56469
დასრულდა 5 ქალაქის დამისამართება
1-1
ქორწინების რეგისტრაციის სტატისტიკა
26105
2016 წელს დარეგისტრირებული ქორწინება
Qorwineba 2014
დაბადება
57276
2016 წელს დარეგისტრირებული დაბადება
sdaa