საზღვაო დეპარტამენტის დოკუმენტების მართვის და ბეჭდვის სისტემა

ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) სტანდარტების შესაბამისი ICAO ტიპის დოკუმენტების გაცემის პროცესისა და ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვა;

 

დასრულებული აქტივობები:  01.2014

 

  1. მეზღვაურთა  მონაცემთა ბაზა და  ჩანაწერების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა
  2. გაყალბებისგან დაცული, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 6 ტიპის საზღვაო დოკუმენტების ბეჭდვის სისტემა;
  3. მეზღვაურების დოკუმენტების გაცემის სიტემია მეორე ფაზის დასრულება (ბიზნეს ანალიზი და პროექტის მართვა;