ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის კონფერენცია

19821150_124399838166937_22026800_oსასტუმრო „ფაბრიკაში“ ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პირველი მდივანი ჰელენა სანჩო, ევროკავშირის წარმომადგენლობის კოორდინატორი საქართველოში სოფი ჰიუეტ-გერიში, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე, მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები და სხვა პირები.

კონფერენციის შემდეგ სტუმრებს საშუალება მიეცათ, ვიზუალურ-ტექნიკური მაკეტების საშუალებით მუნიციპალური მართვის სისტემის ფუნქციონირებას, ასევე საზოგადოებრივი ცენტრების კონცეფციასა და საქმიანობას გასცნობოდნენ.

ღონისძიება ჩატარდა პროექტ „საჯარო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე სერვისების ეფექტური მიწოდების გზით“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) ფინანსური მხარდაჭერით.

ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. პროექტის მიზანი ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვის საშუალებით მუნიციპალიტეტის ეფექტური მმართველობის ხელშეწყობაა.

ელექტრონული სისტემის ძირითადი დანიშნულება მუნიციპალიტეტის საქმისწარმოებასთან დაკავშირებული მონაცემთა ბაზის ფორმირება, მასზე დაყრდნობით სტატისტიკური ანგარიშების მომზადება სხვადასხვა საჯარო თუ კერძო უწყების მონაცემთა ბაზებიდან, ინფორმაციის ელექტრონულად მოპოვებისა და დოკუმენტების ელექტრონული მართვის შესაძლებლობის შექმნაა, რაც საბოლოო ჯამში, დაზოგავს მუნიციპალიტეტის ადამიანურ რესურსს, თანამშრომელთა დროს და გააუმჯობესებს მოქალაქეების მომსახურების პროცესს.

პროექტი ორ ძირითად კომპონენტს მოიცავს, სოფლებში სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდას და კულტურულ – საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გამართვას, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობების პროგრამულ უზრუნველყოფას.

ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის ფარგლებში სოფლებსა და დაბებში უკვე 45 საზოგადოებრივი ცენტრია გახსნილი.