ინოვაციური სერვისების ლაბორატორიამ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიასთან მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის დიზაინის შემუშავების მიზნით თანამშრომლობა დაიწყო

1ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მოწვევით სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინოვაციური სერვისების ლაბორატორიამ, გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად სამუშაო შეხვედრა გამართა.

ღონისძიება ქალაქ რუსთავში დაგეგმილი მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის მაქსიმალურად მომხმარებელზე ორიენტირებული გარემოს და შიდა დიზაინის შექმნას ისახავდა მიზნად. მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრების მშენებლობა ქალაქ რუსთავში მიმდინარე წელს არის დაგეგმილი. აღსანიშნავია, რომ შეხვედრის ფინანსური მხარდაჭერა უზრუნველყო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა „მონაწილეობითი ადგილობრივი ბიუჯეტირება ქალაქ რუსთავში.“
სამუშაო შეხვედრა, სერვისლაბის თანამშრომლებმა, ე.წ. Design Thinking-ის მეთოდოლოგიით წარმართეს. სხვადასხვა საჭიროებებისა და პრიორიტეტების გათვალისწინების მიზნით ღონისძიებაში მონაწილეები წარმოადგენდნენ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებს მათ შორის: ახალგაზრდები, კერძო სექტორის, მერიის, არასამთავრობო, ქალთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები.
ღონისძიების შედეგად გამოიკვეთა ის მიდგომები, რაც მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ჯგუფებისთვის მუნიციპალური სერვისების კომფორტულად, ხარისხიანად და მომხმარებელზე ორიენტირებული სივრცის შესაქმნელად. ჩამოყალიბებული იდეების განხორციელებისთვის სამუშაო ჯგუფებში მუშაობდნენ საერთაშორისო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიზაინის სკოლის და არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტები, რომლებმაც შექმნეს სამომავლო სივრცის პროტოტიპები.
აღსანიშნავია, რომ სსგს საკუთარი მანდატიდან გამომდინარე, მუშაობს როგორც ცენტრალური ასევე ადგილობრივი სახელმწიფო სერვისების განვითარებაზე და მათ მომხმარებელზე ორიენტირებულობის უზრუნველყოფაზე. ქალაქ რუსთავთან თანამშრომლობა სწორედ ამ მიზანს ემსახურება.