კონკურსი „პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების” დაზღვევაზე

Dazgvevaსაქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 2015 წლის, 15 სექტემბერს, აცხად
ებს „პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების” დაზღვევაზე კონკურსს.

ზემო აღნიშნულთან დაკავშირებით, წინა საკონკურსო დოკუმენტების ჩამონათვალია:

საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა არის 2015 წლის 5 ოქტომბერი 15:00სთ-მდე. მის. იუსტიციის სახლი, III სართული, ოთახი № 305.

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სააგენტოს, პროექტის პასუხისმგებელ პირს:

სახელი გვარი : მარიკა მშვილდაძე

ტელ: 557 11 31 31

e-mail: marika.mshvildadze@sda.gov.ge