მოგვარდა პრობლემა რეგისტრაციიდან მოხსნილი პირების საარჩევნო უფლებასთან დაკავშირებით

teaშემოგთავაზეთ ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, რომლითაც რეალურად მოგვარდა პრობლემა რეგისტრაციიდან მოხსნილი პირების საარჩევნო უფლებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული საკითხის ირგვლივ ყოველ საარჩევნო წელს ისმოდა კრიტიკული შენიშვნები ოდირის მხრიდან. გასული წლის არჩევნებზე კი, როგორც მოგეხსენებათ, რეგისტრაციიდან მოხსნილ პირებთან მიმართებით პრობლემები არ შეგვქმნია. სწორედ თქვენი მხარდაჭერით შევძელით ამ ცვლილებების კანონად ქცევა.