მუნიციპალიტეტს კომპიუტერული ტექნიკა გადაეცათ

2სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 2015 წლიდან ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით – „საჯარო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე სერვისების ეფექტური მიწოდების გზით“, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტის – „ელექტრონული მმართველობის დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში“ – ფარგლებში ონის, კასპისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტებს კომპიუტერული ტექნიკა – 50-მდე კომპიუტერი და 30-მდე პრინტერი – გადაეცათ.

პროექტის ფარგლებში, 2015 წლიდან მუდმივად მიმდინარეობს მუნიციპალური ბიზნესპროცესების შესწავლა და ახალი საპილოტე მუნიციპალიტეტების შერჩევა, რომლებშიც სააგენტო ეტაპობრივად ნერგავს საქმისწარმოების ელექტრონულ მუნიციპალური მართვის სისტემას (მმს). ამ დროისთვის შერჩეულია 15 მუნიციპალიტეტი. ბოლო ორი წლის განმავლობაში არაერთი აქტივობა განხორციელდა ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროცესის შეუფერხებლად განხორციელებისათვის. კერძოდ, ტექნიკის გადაცემის პარალელურად გაიმართა მრავალი სამუშაო შეხვედრა მხარეებთან. ამასთანავე, ადგილობრივ თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები ე.წ. აიტი უნარებში, დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის გამოყენებაში და ა.შ.

აღნიშნული სისტემის წყალობით თვითმმართველობებში ყველაზე მოთხოვნადი მუნიციპალური სერვისები ელექტრონულად გაიცემა, რაც ხელს უწყობს გაწეულ მომსახურებაზე კონტროლის გაუმჯობესებას, მომსახურების მიღების ვადების შემცირებას, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების პროცესი უფრო გამჭვირვალე ხდება.

პროექტის ფარგლებში 2015–2016 წლებში საპილოტე მუნიციპალიტეტებს ჯამში 167 კომპიუტერი და 78 პრინტერი გადაეცათ.