პროექტი „ნუ შეზღუდავ ჩვენს შესაძლებლობას“

01

პროექტი „ნუ შეზღუდავ ჩვენს შესაძლებლობას“ სოფელ სართიჭალაში და სოფელ კაჭრეთში.

2015 წლის 13 ივლისს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალას და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჭრეთის საზოგადოებრივ ცენტრებში, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინიციატივით, პროექტის „ნუ შეზღუდავ ჩვენს შესაძლებლობას“  პრეზენტაცია გაიმართა.

პროექტის ორგანიზატორები არიან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი,  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, ორგანიზაციები „IFES” და „ახალგაზრდული თაობა“.

შეხვედრის მთავარ მიზანს, რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე სწორი ინფორმაციის მიწოდება წარმოადგენდა. ამ კუთხით მათი ცნობიერების ამაღლება, სწორი ტერმინოლოგიის შესწავლა, მათი სწორი იდენტიფიცირება და ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის ხაზგასმა, რაც სამომავლოდ აღმოფხვრის მათდამი გამოწვეულ სტიგმას, დისკრიმინაციას და ხელს შეუწყობს შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციას. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცათ.

ანალოგიური შეხვედრები პროექტის ფარგლებში საქართველოს 13 სოფლის საზოგადოებრივ ცენტრში ჩატარდება, რომლის ფარგლებშიც, რეგიონში მცხოვრებ 14-29 წლამდე ახალგაზრდებს ჩაუტარდებათ ტრეინინგები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემაზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით და სერტიფიკატები გადაეცემათ.

აღსანიშნავია, რომ საზოგადოებრივი ცენტრების მიზანი სოფლის მოსახლეობისთვის ხარისხიანი მომსახურების მიწოდება, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სამოქალაქო ჩართულობის სტიმულირების ხელშეწყობაა. მისი კონცეფცია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს პროექტის ფარგლებში შეიქმნა, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.