სახხელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს განცხადება

საქართველოს პარლამენტის შუალედური და მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა სიის ფორმირებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ ამა წლის 25 აპრილს უკვე გამოაქვეყნა სტატისტიკური მონაცემები, სადაც ასახულია ინფორმაცია საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეების ზუგდიდის, ზესტაფონის, მარნეულისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებში, ასევე მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში რეგისტრაციის შესახებ.

მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო კიდევ ერთხელ აქვეყნებს განახლებულ სტატისტიკურ ინფორმაციას.

2019 წლის 1 იანვრიდან 3 მაისამდე
მუნიციპალიტეტი მანამდეც ამავე მუნიციპალიტეტში იყო რეგისტრირებული   გადარეგისტრირდა სხვა                             მუნიციპალიტეტიდან
ზესტაფონი    101   90
ზუგდიდი    238   138
თბილისი/მთაწმინდა    332   424
მარნეული    192   57
ჭიათურა    105  122
ხულო    25   59


იმის
გავალისწინებით, რომ სსგს- ცესკოს ამომრჩეველსიის ფორმირებისათვის საბოლოო  მონაცემები  3 მაისს გადასცა, ცხრილში ასახულია ზუგდიდის, მარნეულის, ჭიათურის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში, ასევე აწმინდის ოლქში 1 იანვრიდან 3 ისამდე რეგისტირებული მოქალქეების რაოდენობა.