ფოკელი ახალგაზრდების ვიზიტი

01სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარემ შიო ხეცურიანმა ფოკელ ახალგაზრდებს თბილისის იუსტიციის სახლი დაათვალიერებინა. თავმჯდომარემ პირადად გააცნო ახალგაზრდებს იუსტიციის სახლის მუშაობის ძირითადი კონცეფცია, სერვისცენტრის მომსახურების სივრცეები, სერვისები, მათ შორის სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს პროდუქტები.