„ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ევროპის რეგიონული კონფერენცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა