საარჩევნო სიების სრულყოფა

29351521_1555476284575006_1712234231882171_oსახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თანამშრომლები, პროექტის “საარჩევნო სიების სრულყოფის” ფარგლებში, ახალი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ადგილზე მიღების მიზნით, სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში, 101 წლის ქეთო ტაბაღუასთან ჩავიდნენ და ყველა საჭირო პროცედურის გავლაში გაუწიეს დახმარება.

2014 წლიდან დღემდე აღდგენილია 3 450 უსურათო ჩანაწერი.